ข่าวปลอม อย่าแชร์! โรงพยาบาลราชวิถี เปิดให้ลงทะเบียนฉีดวัคซีนแอสตร้า ไม่จำกัดอายุ

จากที่มีการกล่าวถึงในหัวข้อเรื่องโรงพยาบาลราชวิถี เปิดให้ลงทะเบียนฉีดวัคซีนแอสตร้า ไม่จำกัดอายุ ทางศูนย์ต้านข่าวเลียนแบบได้ดำเนินงานตรวจตราข้อสรุปโดยโรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พบว่าหลักสำคัญดังที่กล่าวถึงมาแล้วนั้น เป็นข้อมูลเท็จ
กรณีส่งต่อลิงก์ลงทะเบียนเข้ารับฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยอ้างถึงโรงพยาบาลราชวิถี พร้อมกล่าวว่าเปิดให้ลงทะเบียนฉีดวัคซีนแอสตร้า ทุกอายุลงได้หมด ทางโรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้แจกแจงว่า ลิงก์ดังที่กล่าวถึงมาแล้วเป็นลิงก์เลียนแบบ ไม่ใช่ลิงก์การลงทะเบียนของโรงพยาบาลราชวิถี
โดยโรงพยาบาลราชวิถี เปิดให้จองฉีดวัคซีน COVID-19 สำหรับคนไข้โรงพยาบาลราชวิถี ที่มีอายุมากยิ่งกว่า 60 ปี หรือ ผู้เจ็บป่วยที่มีโรคประจำตัวใน 7 กรุ๊ปโรค แล้วก็พนักงานโรงพยาบาลราชวิถี ไม่ใช่สามารถจองได้ทุกช่วงอายุจากที่อ้างถึง
โดยคนที่มีอายุมากยิ่งกว่า 60 ปี หรือ ผู้เจ็บป่วยที่มีโรคประจำตัวใน 7 กรุ๊ปโรค สามารถลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนได้ตั้งแต่วันที่ 28 เดือนมิถุนายน 2564 เป็นต้นไป ผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้
1. ช่องทางออนไลน์ (Website โรงพยาบาลราชวิถี) ลงทะเบียนผ่าน QR Code หรือ คลิกhttps://bit.ly/3pM1sHQ
2. หรือลงทะเบียนในจุดบริการ (On-site Registration) ติดต่อหน่วยเวชทะเบียน ชั้น 1 ตึกศูนย์การแพทย์ราชวิถี (ช่องที่ 1) เวลา 11.00 – 14.00 น. ในวันราชการ (เอกสารที่ใช้ : บัตรประจำตัวประชาชน)
สถานที่ฉีดวัคซีน : ติดต่อจุดเช็คคิวแล้วก็ตรวจตราเอกสาร (Zone 1) ชั้น 1 ตึกเฉลิมพระเกียรติฯ (ฝั่ง