33

กระทรวงการคลัง ย้ำคุณลักษณะคนที่จะลงทะเบียนร่วมโครงการ “คนละครึ่ง” เพื่อรับสิทธิ์ใช้จ่ายเงินสูงสุดวันละ 150 บาท รอบเก็บตก ในวันที่ 11 พฤศจิกายนนี้

ปัจจุบัน นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาทางด้านเศรษฐกิจการคลัง สศค. ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า โครงการคนละครึ่งจะเปิดให้สามัญชนลงทะเบียนร่วมโครงการอีกที ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ระหว่างเวลา 06.00-23.00 น. ผ่านเว็บ www.คนละครึ่ง.com จนกว่าจะครบจำนวน

การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยลุ้น “โจ ไบเดน” ฉุดเศรษฐกิจโลกฟื้นตัว ปี 64 ฝ่าลงทุน 8 หมื่นล้าน


เปิดแผนแม่บทเฉพาะกิจสู้โควิด ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติตั้งเป้า “ล้มแล้วลุกไว”


เปิดผลกำไรขนมปาท่องโก๋การบินไทย

778

ทั้งนี้ ขอย้ำว่าคนที่สามารถลงทะเบียนได้ควรจะเป็นผู้ไม่เคยลงทะเบียนร่วมโครงการคนละครึ่ง มาก่อน หรือเป็นผู้เคยลงทะเบียนแม้กระนั้นไม่สำเร็จจึงถือเป็นคนที่ไม่เคยได้รับสิทธิ์ร่วมโครงการ ซึ่ง ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 มีสิทธิเหลืออยู่จากผู้ไม่ผ่านการตรวจสอบสิทธิรวมทั้งผู้ไม่เริ่มใช้สิทธิ์ข้างในระบุ 14 วัน ที่จะเอามาเปิดให้สามัญชนลงทะเบียนเป็นจำนวน 2.3 ล้านสิทธิ์
สำหรับคุณลักษณะของคนที่สามารถลงทะเบียนร่วมโครงการ ต้องเป็นสามัญชนเชื้อชาติไทยอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปในวันลงทะเบียน มีบัตรประชาชน และไม่เป็นผู้มีบัตรผลประโยชน์ที่เมืองซึ่งได้รับสิทธิ์จากโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรผลประโยชน์ที่เมือง โดยขอให้จัดเตรียมลงทะเบียนร่วมโครงการคนละครึ่งในวันที่ 11/11 ก่อนจำนวนสิทธิจะหมดลงอีกที อย่างไรก็แล้วแต่ ผู้ได้รับสิทธิ์รวมทั้งใช้สิทธิ์ตามโครงการคนละครึ่งแล้ว จะไม่สามารถร่วมมาตรการช้อปดีมีคืนได้
แต่ สำหรับความก้าวหน้าปัจจุบัน ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เวลา 12.00 น. มีร้านลงทะเบียนร่วมโครงการแล้วกว่า 5.57 แสนร้าน รวมทั้งผู้ใช้สิทธิ์แล้วจำนวน 7,352,274 คน โดยมียอดการใช้จ่ายสะสม 10,155 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินที่สามัญชนจ่าย 5,178 ล้านบาท รวมทั้งภาครัฐร่วมจ่ายอีก 4,977 ล้านบาท ยอดใช้จ่ายเฉลี่ย 214 บาทต่อครั้ง โดยจังหวัดที่มีการใช้จ่ายสะสมมากที่สุด 5 ลำดับแรก อย่างเช่น กรุงเทพฯ, สงขลา, นครศรีธรรมราช, สุราษฎร์ รวมทั้งจังหวัดเชียงใหม่ ตามลำดับ.