นายอนุชา นาคาศัย รมต.ประจำสำนักนายกฯ เผย ความเห็น มส. ชี้ความประพฤติ “พระมหาสมปอง” ไม่ใช่กิจสงฆ์ รีวิวอาหารเสริม -เข้าเกณฑ์ให้ความคิดเห็นทางด้านการเมือง ไม่เหมาะสม เสนอให้ พศาสตราจารย์จัดการสอบด่วน

วันที่ 4 พฤษภาคม นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พูดถึงในกรณีที่พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต วัดสร้อยทองคำ ให้ความคิดเห็นหลักการทำงานของรัฐบาลตอนเหตุการณ์โควิด-19 ผ่านสื่อช่องทางต่างๆทั้งมีการกระทำการประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ขายสินค้า (ปุ๋ยน้ำ) ออกสื่อสังคมออนไลน์ ว่า ตนได้สั่งการให้สำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติ เสนอเรื่องนี้ต่อห้องประชุมมหาเถรสโมสรเพื่อพินิจความเห็นต่อการแสดงออกที่ไม่เหมาะสมดังที่กล่าวถึงแล้ว ซึ่งถือว่าไม่เป็นกิจของสงฆ์
นายอนุชา กล่าวว่า ปัจจุบัน ห้องประชุมมหาเถรสโมสร ครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 30 ม.ย. 2564 ลงความเห็นมีความเห็นว่า พฤติกรรมดังที่กล่าวถึงแล้วของพระมหาสมปองเข้าเกณฑ์การเสนอความคิดเห็นทางด้านการเมือง และเป็นการให้ความคิดเห็นที่ไม่เหมาะสม และมอบหมายให้สำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติประสานพระสังฆาธิการที่เกี่ยวข้องจัดการต่อไป
นายอนุชา กล่าวว่า ตนกำชับให้สำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศาสตราจารย์) รีบจัดการตามความเห็นมหาเถรสโมสร (มส.) โดยเร็ว โดยให้ประสานเจ้าอาวาสวัดต้นสังกัด รวมทั้งเจ้าคณะดูแลสงฆ์ที่เกี่ยวข้อง พร้อมพิจารณาความประพฤติของพระภิกษุที่มีการปฏิบัติที่ไม่ใช่กิจของสงฆ์ เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายวงการสงฆ์และพุทธศาสนา.