นายกฯ มอบสาร คำขวัญวันคุณครู “ปรับปรุงคุณครู ปรับปรุงเด็ก ศึกษาสู่อนาคต” สรรเสริญยกย่องเกียรติยศคุณครู เนื่องในโอกาสวันคุณครู 16 ม.ค. 65 ย้ำ ตระหนักถึงการพัฒนา “คุณครู” หัวใจหลักการวิวัฒนาการเรียนของชาติ เป็นอันมากใจให้คุณครูและก็เจ้าหน้าที่ด้านการศึกษาทุกคน

วันที่ 16 ม.ค. 65 เวลา 09.20 น. นายธนกร วังบุญอาจจะชนะ พิธีกรประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวมาว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและก็รมว.กระทรวงกลาโหม ได้มอบสารถึงคุณครูทุกคนทั่วทั้งประเทศ เนื่องในโอกาสวันคุณครู ครั้งที่ 66 วันที่ 16 ม.ค. 2565 เพื่อคิดถึงพระคุณพ่อแม่ ตลอดจนสรรเสริญยกย่องเกียรติยศคุณครูและก็ปรับปรุงวิชาชีพคุณครู โดยนายกรัฐมนตรีขอน้อมมุทิตาจิตและก็แสดงกตเวทิตาคุณแด่คุณครูผู้การุณย์แก่ศิษย์เสมอมา พร้อมทั้งขอส่งความคิดถึงและก็ความประสงค์ดีมายังคุณครูและก็เจ้าหน้าที่ด้านการศึกษาทุกคนทั่วทั้งประเทศ

นายกรัฐมนตรีย้ำว่า คุณครูเป็นผู้จุดประกายความคิด อบรมสั่งสอนวิชาความรู้ เพื่อศิษย์เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ ความดี และก็มีจิตสาธารณะ รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อสังคม รัฐบาลตระหนักถึงจุดสำคัญของการพัฒนาและก็สร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ โดยมีเป้าหมายให้เมืองไทยเป็นประเทศที่ปรับปรุงขับโดยภูมิปัญญาและก็นวัตกรรมตามแผนที่มีความสำคัญในการรบชาติ ระยะ 20 ปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวิวัฒนาการเรียนของชาติแบบองค์รวม เพื่อยกฐานะประสิทธิภาพการเล่าเรียนไทยให้ตอบสนองต่อความเคลื่อนไหวของโลกศตวรรษที่ 21 ที่มุ่งเน้นการผลิตคุณครูยุคใหม่และก็เด็กนักเรียนที่ใฝ่ศึกษาอย่างสม่ำเสมอตลอดชาติ รวมทั้งปรับปรุงในด้านต่างๆเพื่อมีความพร้อมสำหรับการดำเนินชีวิตในโลกยุควิถีใหม่

นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญ “วันคุณครู” ครั้งที่ 66 ในปีพ.ศ. 2565 นี้ ว่า “ปรับปรุงคุณครู ปรับปรุงเด็ก ศึกษาสู่อนาคต” ด้วยตระหนักถึงการพัฒนาคุณครูซึ่งเป็นหัวใจหลักของการวิวัฒนาการเรียนของชาติให้มีความรู้ ความสามารถ มีความถนัดที่เหมาะสม สอดคล้องกับแบบการศึกษาการสอนในปัจจุบันได้อย่างมีคุณภาพและก็ประสิทธิผล สามารถถ่ายทอดให้ศิษย์มีความรู้และก็ความถนัดที่จำเป็นต้อง มีการศึกษา คิดเริ่ม ประดิษฐ์ ปรับปรุงสิ่งใหม่ โดยนายกรัฐมนตรีขอเป็นอันมากใจให้คุณครูและก็เจ้าหน้าที่ด้านการศึกษาทุกคนที่เป็นจริงเป็นจัง ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ สำหรับการทำหน้าที่อวยความรู้แก่ศิษย์ เพื่อศิษย์เติบโตเป็นอนาคตของชาติที่มีคุณภาพ ความดี และก็เป็นประชาชนที่ดีของสังคมและก็ชาติต่อไป

tutu

ในช่วงท้าย นายกรัฐมนตรีได้นิมนต์คุณพระศรีรัตนตรัย และก็อำนาจสรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทุกคนเชื่อถือ ตลอดจนเดชะพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และก็สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โปรดบำรุงรักษาประทานพรให้คุณครูและก็เจ้าหน้าที่ด้านการศึกษาทุกคนเจอแด่ความสบาย สวัสดี มีความเจริญรุ่งเรือง มีพลังกาย พลังใจที่เข้มแข็ง มีความรุ่งเรืองในหน้าที่ราชการ และก็ประสบผลสำเร็จในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกสิ่งโดยทั่ว

สำหรับปีนี้ ที่ทำการเลขาธิการคุรุสภาได้ระบุจัดงานวันคุณครู ครั้งที่ 66 ในวันที่ 16 ม.ค. 2565 ด้วยแบบประสมประสาน (onsite และก็ online) ในประเด็นงานวันคุณครู “พลังคุณครูยุคใหม่ สร้างประสิทธิภาพชาวไทยสู่สากล” เพื่อคิดถึงพระคุณพ่อแม่ ส่งเสริมสามัคคีธรรมระหว่างคุณครู และก็ความรู้ความเข้าใจอันดีระหว่างคุณครูกับสามัญชน และก็ส่งเสริมสรรเสริญยกย่องเกียรติยศผู้ประกอบวิชาชีพด้านการศึกษาที่ทำความดี หรือทำประโยชน์ผลดีต่อแวดวงเรียนให้เป็นที่กระจ่างแก่หมู่ชน และก็เป็นตัวอย่างให้เยาวชนรุ่นหลัง ได้ยึดถือประพฤติตาม ในการนี้ได้นำคำขวัญและก็สารนายกรัฐมนตรี เพื่อพิมพ์ในหนังสือของที่ระลึกวันคุณครู พ.ศ.2565 ในแบบ E-book ด้วย.