“ประกาศผลสอบท้องถิ่น 64” เพื่อบรรจุบุคคลเป็น ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 อย่างเป็นทางการ ค้นหารายชื่อผู้สอบผ่าน เช็คครบจบที่นี่

“ประกาศผลสอบแคว้น 64” อย่างเป็นทางการ หลังการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเป็น ข้าราชการหรือบุคลากรส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 ภาควิชาความรู้ความรู้ความเข้าใจทั่วๆไป (ภาค ก) รวมทั้งภาควิชาความรู้ความรู้ความเข้าใจเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 ธ.ค. 2564 ก่อนหน้าที่ผ่านมา
ทั้งนี้ มีรายงานจาก คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันบุคลากรส่วนท้องถิ่น (กสถ). ว่า จะ “ประกาศผลสอบแคว้น 64” อย่างเป็นทางการในวันที่ 10 ม.ค. 2565 โดยสามารถเช็คประกาศผลได้ที่เว็บ กรมช่วยเหลือการ
ล่าสุด ชัดเจนลึกออนไลน์ เช็ค “ประกาศผลสอบแคว้น 64” ทางหน้าเว็บ พบว่าสามารถ ค้นหารายนามผู้สอบผ่านข้อเขียน ได้แล้ว โดยมีขั้นตอนดังนี้
เข้าเว็บ กรมช่วยเหลือการปกครองแคว้น www.dlaapplicant2564.com : คลิกที่นี่
ที่เมนูบาร์ทางด้านซ้าย เลือก ค้นหารายนามผู้สอบผ่านข้อเขียน : คลิกที่นี่
กรอกข้อมูล
พิมพ์เลขประจำตัวประชาชนของท่าน
เลขประจำตัวสอบ (10 หลัก)
กรอกตัวหนังสือที่ท่านเห็น