เครือ รพ.ธนบุรี เปิดลงทะเบียน “โมเดอร์นา” ดีเดย์ฉีด ต.ค.นี้ คลุมทุกภาคทั่วไทย ย้ำวัคซีนมีจำกัด

thonn

วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ผู้สื่อข่าวกล่าวว่า โรงพยาบาลธนบุรี เปิดสมัครสมาชิกแสดงความพึงพอใจฉีดวัคซีนโมเดอร์ทุ่งนา สำหรับกรุ๊ปพสกนิกรทั่วไป โดยให้รายละเอียดคาดว่าพร้อมฉีดเดือน ตุลาคม64 ทั้งนี้ วัคซีนโมเดอร์นาที่จะนำเข้ามามีจำนวนจำกัด
โดยจะฉีดวัคซีนผ่านเครือข่าย โรงพยาบาลธนบุรี ที่มีอยู่ทั่วทั้งประเทศ ดังนี้
1.พื้นที่จังหวัดกรุงเทพ ยกตัวอย่างเช่น โรงพยาบาลธนบุรี1, โรงพยาบาลธนบุรี2 และ โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง
2.ภาคกลาง ยกตัวอย่างเช่น โรงพยาบาลธนบุรี บูรณาการ จังหวัดจังหวัดปทุมธานี, โรงพยาบาลประเสริฐ-ธนบุรี จังหวัดจังหวัดปทุมธานี, โรงพยาบาลราชธานี จังหวัดอยุธยา และ โรงพยาบาลธนบุรี อู่ทองคำ จังหวัดสุพรรณบุรี
3.ภาคเหนือ ยกตัวอย่างเช่น โรงพยาบาลลานทุ่งนา จังหวัดเชียงใหม่
4.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยกตัวอย่างเช่น โรงพยาบาลอุบลรัตน์ ธนบุรี จังหวัดอุบลราชธานี, โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จังหวัดขอนแก่น, โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ธนบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด และ โรงพยาบาลจังหวัดกาฬสินธุ์ ธนบุรี จังหวัดจังหวัดกาฬสินธุ์
5.ภาคใต้ ยกตัวอย่างเช่น โรงพยาบาลสิโรรส จ.ยะลา, โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี จังหวัดจังหวัดสงขลา, โรงพยาบาลธนบุรี ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช และ โรงพยาบาลธนบุรี จังหวัดชุมพร จังหวัดจังหวัดชุมพร
6.ภาคตะวันออก ยกตัวอย่างเช่น โรงพยาบาลสิริเวช จังหวัดเมืองจันท์
อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีจำนวนราคาที่ชัดเจนออกมา แต่ว่าคาดว่าจะเป็นราคาเดียวกันทั่วทั้งประเทศ ดังที่สัมพันธ์โรงพยาบาลเอกชนเคยเจาะจงไว้ที่ผ่านมา