รพ.พญาไท เปิดจอง “วัคซีนทางเลือก” “Moderna” ผ่าน Shopee เริ่มเที่ยงวันนี้ (8 ก.ค.2564) เช็กเงื่อนไขด่วน จำนวนจำกัด

“โรงหมอพญาไท” เปิด “จองวัคซีนโมเดอร์ท้องนา” (Moderna) ราคาเข็มล่ะ 1,650 บาทกำหนดไม่เกิน 2 เข็ม ต่อ 1 บัญชีผู้ใช้งาน สามารถสั่งจอง “วัคซีนหนทาง” ผ่าน Shopee (คลิก) เปิดให้จองในวันนี้ (8 เดือนกรกฎาคม 2564) เวลา 12:00 น.
ตามที่รัฐบาลเปิดให้สามารถจองวัคซีนโควิด-19 ของสถานพยาบาลเอกชนเป็นหนทางหนึ่งที่พสกนิกรสามารถเลือกรับบริการได้ โรงหมอพญาไทก็เลยได้เปิดให้จองวัคซีนหนทางดังที่กล่าวถึงมาแล้วภายใต้ราคาที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด ก็เลยขอให้ท่านที่ต้องการฉีดยายืนยันการจองและก็ชำระค่าเงินมัดจำเต็มจำนวน เพื่อทางโรงหมอจะปฏิบัติงานจัดสรรวัคซีนและก็ฉีดให้แก่คุณต่อไป

ดังนี้ เงื่อนไขการเข้ารับบริการเป็นไปตามที่โรงหมอกำหนด ได้โปรดกรุณาตรวจตราเงื่อนไข และก็กฎระเบียบต่างๆก่อนจองวัคซีน

เงื่อนไขกฎระเบียบการจองวัคซีนหนทาง Moderna
1.ลำดับการจองวัคซีนจะเรียงจากวันและก็ในขณะที่จ่ายเงินก่อน-ข้างหลัง

2.ชำระค่าเงินมัดจำเต็มจำนวน 1,650 บาท/เข็ม ราคาดังที่กล่าวถึงมาแล้วรวมค่าสำหรับบริการ โรงพยาบาลแล้ว ไม่รวมค่าแพทย์ (ถ้าเกิดมี)
3.ราคาดังที่กล่าวถึงมาแล้วรวมค่าประกันแพ้วัคซีนในกรณีเสียชีวิต 1 ล้านบาท ทุพพลภาพ 5 แสนบาทและก็ผู้ป่วยใน 1 แสนบาท

4.วัคซีนมีจำนวนจำกัด (กำหนดไม่เกิน 2 เข็ม ต่อ 1 บัญชีผู้ใช้งาน)

5.หลังจากจ่ายเงินจองแล้ว ทาง โรงพยาบาล ขอสงวนสิทธิ์สำหรับการคืนเงินทุกกรณี ถ้าเกิดตอนหลังท่านไม่มุ่งหวังรับการฉีดยา สามารถโอนสิทธิ์ให้คนอื่นๆรับการฉีดยาแทนได้

6. การจองวัคซีนของท่านผ่าน Shopee จะสำเร็จ ต่อเมื่อท่านได้กดปุ่ม “ตรวจตราและก็ยอมรับสินค้า” แล้วเท่านั้น

7.เนื่องจากทางโรงหมอไม่ได้เป็นผู้จัดหาวัคซีนโดยตรง ในกรณีที่โรงหมอได้รับการจัดสรรวัคซีนไม่เพียงพอหรือช้ากว่ากำหนด โรงหมอขอสงวนสิทธิ์ตามมาตรการดังตั้งแต่นี้ต่อไป
• ท่านไม่สามารถยกเลิก หรือขอรับเงินคืนได้ แต่สามารถโอนสิทธิ์ให้คนอื่นๆฉีดยาแทนได้
• เลือกรับการจัดสรรวัคซีนในล็อตถัดไป โดยทางโรงหมอจะติดต่อนัดแนะให้แก่คุณมารับบริการฉีดยาในลำดับถัดไป อย่างเร็วที่สุด (โดยคาดเดาว่าวัคซีนจะเข้ามาช่วงเดือนตุลาคม 2564 – เดือนมีนาคม 2565)

8. กรณีทางโรงหมอได้เตรียมวัคซีนไว้พร้อมแล้ว แต่ท่านไม่มุ่งหวังจะฉีดยาไม่ว่าด้วยเหตุผลการแพ้วัคซีนหรือด้วยสาเหตุใดก็ตาม โรงหมอขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินจอง

ดังนี้ ท่านสามารถโอนสิทธิ์ การฉีดยาให้แก่คนอื่นๆได้ โดยแจ้งทาง โรงหมอที่ท่านได้กระทำการจองล่วงหน้าอย่างต่ำ 2 วันก่อน ถึงวันกำหนดนัดหมายฉีดยา