“ตรีนุช” เผยมติห้องประชุมหลังร่วมหารือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เลื่อนเปิดเทอมจาก 17 พ.ค. เป็น 1 มิ.ย. 64

วันที่ 27 เม.ย. 2564 นางสาวตรีนุช เทียนทองคำ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยหลังการประชุมกับหน่วยงานในสังกัดทั้งคณะกรรมการการเรียนขั้นต้น (กพฐ.) คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศาสตราจารย์) คณะกรรมการผลักดันการเรียนเอกชน (กช.) รวมทั้งสำนักงานผลักดันการศึกษานอกระบบรวมทั้งการเรียนตามสบาย (กรมการศึกษานอกโรงเรียน) ว่า ห้องประชุมลงความเห็นเลื่อนการเปิดเทอมที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จากวันที่ 17 พ.ค. 2564 เป็นวันที่ 1 มิ.ย. 2564 เนื่องจากเหตุการณ์การระบาดของของโรควัววิด-19
พร้อมกำหนดขั้นตอนการดำเนินงาน เพื่อไม่ให้การเลื่อนวันเปิดเทอมกระทบต่อโอกาสสำหรับในการทำความเข้าใจรวมทั้งสิทธิของนักศึกษา ดังนี้

• ขณะจากวันที่ 17-30 พ.ค. 2564 ให้สถานศึกษา ครู รวมทั้งเจ้าหน้าที่ เตรียมพร้อมในด้านอาคารสถานที่ การจัดการเรียนการสอน รวมทั้งอื่นๆเพื่อรองรับการเปิดเทอม
• ติดต่อสื่อสารรวมทั้งทำความเข้าใจกับผู้ดูแลสำหรับในการเลื่อนวันเปิดเทอม
• ครู บางทีอาจไปเยี่ยมเด็กนักเรียน นักศึกษาที่บ้าน
• ดำเนินกิจกรรมเสริมให้แก่นักศึกษา ซึ่งบางทีอาจใช้ระบบออนไลน์ หรือระบบอื่นๆที่เหมาะสม โดยพิจารณาตามบริบทรวมทั้งประกาศของศูนย์บริหารเหตุการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสวัวโรนา 2019 (ศบค.) รวมทั้งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
อย่างไรก็ดี กระทรวงเรียนจะประเมินผลเป็นระยะ สำหรับโรงเรียนที่อยู่นอกเขตเมือง ซึ่งได้รับผลกระทบจากวัววิด-19 ไม่มากมาย สามารถจัดแจงจัดการเรียนการสอนในแบบปกติเป็นหลักตัวอย่างเช่นเดิม ส่วนกำหนดการปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ให้เป็นไปตามปฏิทินเดิมที่กำหนดไว้ คือ วันที่ 11 เดือนตุลาคม 2564.