“ธนาคารแห่งประเทศไทย” จับมือสถาบันการเงิน 22 แห่ง เปิด”มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล” ใครรู้ตัวว่าเป็นหนี้ ไปต่อไม่ไหว เช็กเงื่อนไขการเข้าร่วม รายละเอียดต่างๆได้ที่นี่

ธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมกับสถาบันการเงิน ผู้ให้บริการบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนตัว ปริมาณ 22 แห่ง และ สำนักงานศาลยุติธรรม กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม จัดงาน “มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนตัวที่ไม่มีหลักประกัน”
สำหรับจุดประสงค์ของการจัดงานดังที่กล่าวผ่านมาแล้ว ก็เพื่อเป็นหนทางช่วยเหลือราษฎรในการแก้ไขหนี้สินแบบครบวงจร โดยราษฎรที่มีหนี้บัตรในลักษณะต่างๆสามารถตรวจทานข้อจำกัดในการขอรับการช่วยเหลือเกื้อกูลได้
ส่วนข้อจำกัดหรือแบบหนี้ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้แบ่งพวกเอาไว้ มีด้วยกัน 3 กรุ๊ปดังต่อไปนี้

กรุ๊ปที่ 1 กรุ๊ปลูกหนี้ NPL ที่มีคำพิพากษาและเข้าสู่ขั้นตอนบังคับคดีแล้ว

-ในกลุ่มนี้มีข้อเสนอให้จ่ายเฉพาะเงินต้น ไร้ดอกเบี้ย

-มีการวางกรอบการชำระหนี้ไว้ 3 ระยะ เป็นภายใน 3 เดือน ภายใน 3 ปี และภายใน 5 ปี ถ้าเกิดจ่ายได้ตามแผนก็จะชูดอกให้ลูกหนี้

กรุ๊ปที่ 2 ลูกหนี้ NPLอยู่ในขั้นตอนฟ้อง(ตั้งแต่ก่อนฟ้องหรืออยู่ระหว่างฟ้อง)

-เมื่อสมัครร่วมมหกรรมฯ จะมีการรับเรื่องเข้ามาเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งในขั้นตอนไกล่เกลี่ยหนี้ของศาล

-ในกลุ่มนี้มีข้อเสนอผ่อนหนี้ ระยะยาว อย่างเช่น ภายใน 10 ปี เป็นต้น
กรุ๊ปที่ 3 กรุ๊ปที่ขาดสภาพคล่องชั่วคราว ติดเกิน 3 เดือน

-รับข้อเสนอช่วยเปลี่ยนสภาพหนี้เป็นระยะยาว มีช่วงเวลาผ่อน 4 ปี อัตราค่าดอกเบี้ยจาก 16% เหลือ 12% ไม่เสียประวัติเครดิตบูโร
เมื่อตรวจตรวจทานว่าตนเองอยู่ในกรุ๊ปไหนแล้ว สามารถลงทะเบียนระหว่างวันแห่งความรัก วันที่ 14 ก.พ. – วันสงกรานต์ วันที่ 14 เม.ย. 64 ผ่านหนทางออนไลน์พอดี
-สำนักงานศาลยุติธรรม

-กรมบังคับคดี

-ธนาคารแห่งประเทศไทย

ในเรื่องที่ราษฎรไม่ถนัดหนทางออนไลน์ สามารถติดต่อพอดี

-ศูนย์ปกป้องผู้รับบริการทางด้านการเงิน (ศคงจะ.) โทร 1213 วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.จะมีเจ้าหน้าที่ของ ธนาคารแห่งประเทศไทยช่วยบริการกรอกข้อมูลให้
-หากเป็นตอนๆนอกเวลาทำการ สามารถส่งเมล์มาที่ fcc@bot.or.th ฝากชื่อและเบอร์โทรศัพท์ไว้จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไป

หลังจากลงทะเบียนแล้วเสร็จ จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปภายใน 1 สัปดาห์ ไต่ถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 1213 หรือธนาคารแห่งประเทศไทย