วิธีตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ์ “เราชนะ” ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com สำหรับกลุ่มประชาชนที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”

ความก้าวหน้า แผนการ “เราชนะ” หลังจากกระทรวงการคลังได้ประกาศผลของการคัดกรองคุณสมบัติ สำหรับกลุ่มพลเมืองที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ในแผนการคนละครึ่งรวมทั้งเราท่องเที่ยวด้วยกัน ที่ยืนยันตัวตนเสร็จภายในวันที่ 27 มกราคม 2564 (กลุ่มพลเมืองที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลฯ) สามารถพิจารณาผลของการคัดกรองได้เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ผ่านทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ไปแล้วนั้น
สำหรับคนที่ปรารถนาพิจารณาสถานะผู้ได้รับสิทธิ “เราชนะ” มีดังนี้
1. เข้าสู่เว็บไซต์ www.เราชนะ.com
2. คลิกคำว่า “พิจารณาสถานะผู้ได้รับสิทธิ” (ปุ่มสีน้ำเงิน) หรือ คลิก ที่นี่
3. กรอกข้อมูล เพื่อพิจารณาสถานะ
• เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
• ชื่อภาษาไทย
• นามสกุลภาษาไทย
• วัน/เดือน/ปีเกิด
4. เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว กดคำว่า “พิจารณาสถานะ”
5. ระบบจะแสดงสถานะ

ดังนี้ กลุ่มพลเมืองที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลฯ ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติรวมทั้งได้รับสิทธิ์ร่วมเข้าแผนการเราชนะจะได้รับการโอนวงเงินสิทธิ์ครั้งแรกในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ปริมาณ 2,000 บาท รวมทั้งจะได้รับวงเงินสิทธิ์เพิ่มเป็นรายสัปดาห์ทุกวี่วันพฤหัสบดีกระทั่งวงเงินสิทธิ์ครบ 7,000 บาท โดยกลุ่มพลเมืองที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลฯ สามารถสะสมวงเงินสิทธิ์ดังกล่าวมาแล้วข้างต้น รวมทั้งสามารถใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ จนกระทั่งวันที่ 31 พฤษภาคม 64

สำหรับกลุ่มพลเมืองที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลฯ ที่พิจารณาสถานะแล้วพบว่า “ไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติ” สามารถแสดงความมุ่งมาดปรารถนาขอทวนสิทธิ์ได้ทาง www.เราชนะ.com เพียงแค่นั้น โดยสามารถแสดงความมุ่งมาดปรารถนาได้เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์-8 มี.ค. 64 รวมทั้งสามารถพิจารณาผลของการทวนสิทธิ์ได้ทางเว็บไซต์ดังกล่าวมาแล้วข้างต้นเช่นกัน
แม้กระนั้น กระทรวงการคลัง จะนำข้อมูลของท่านไปคัดกรองใหม่อีกครั้ง ตามคุณสมบัติที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบช่วงวันที่ 19 เดือนมกราคม 2564 รวมทั้งกระทรวงการคลัง จะถือว่าผลของการพินิจพิเคราะห์ทวนสิทธิ์เป็นอันหมด.