กระทรวงสาธารณสุข เปิดระบบให้ประชาชนที่จะฉีด วัคซีนโควิด เข็ม 2 ของ ศูนย์ฉีดบางซื่อ เข้ารับการฉีดที่โรงพยาบาลใกล้บ้านได้ตามความสมัครใจ

1999

วันที่ 19 สิงหาคม2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจเฟซบุ๊ก ศูนย์ข้อมูล COVID-19 เผยแพร่ข้อความว่า นพ.สุระ ยอดเยี่ยมอำนาจ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ศูนย์ฉีดยากึ่งกลางบางซื่อดำเนินการฉีดยาวัววิด 19 ให้แก่พลเมืองอีกทั้งใน กทม. ปริมณฑล รวมทั้งคนในชนบทที่เคยมาฉีด ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม2564 ถึงตอนนี้รวมกว่า 1.2 ล้านโดส ซึ่งกำลังจะถึงระบุรับวัคซีนเข็ม 2 ในช่วงปลายเดือนสิงหาคม-เดือนกันยายนนี้
นพ.สุระ กล่าวต่อว่า โดยยิ่งไปกว่านั้นสำหรับพลเมืองชนบทที่เดินทางมาฉีด เมื่อถึงเวลารับเข็มสองไม่จำเป็นที่ต้องเดินทางเข้ามาที่ศูนย์ฉีดยากึ่งกลางบางซื่อ กระทรวงสาธารณสุขได้อำนวยความสะดวก โดยสามารถยื่นใบนัดหมายฉีดยาเข็มที่ 2 ที่ได้รับจากศูนย์ฉีดยากึ่งกลางบางซื่อที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน ก่อนวันนัดหมายฉีดยาอย่างต่ำ 2 สัปดาห์ รวมทั้งมารับวัคซีนเข็มที่ 2 ที่โรงพยาบาลที่โล่งแจ้งความมั่นหมายไว้ ตามวัน เวลา ที่โรงพยาบาลแจ้ง

199
นพ.สุระ กล่าวอีกว่า ในช่วงเวลานี้กระทรวงสาธารณสุขเตรียมความพร้อม โดยมีหนังสือชี้แจงแนวทางไปยังนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด เพื่อหน่วยบริการในจังหวัดรองรับการจัดบริการ โดยเก็บรวบรวมรายชื่อพลเมืองที่มุ่งหมายรับวัคซีนเข็มสองที่โรงพยาบาลใกล้บ้านรวมทั้งปริมาณวัคซีนมายังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดต้นสังกัด เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลตามแบบฟอร์มที่ระบุส่งมายังกรมควบคุมโรค สำหรับในการแบ่งสรรวัคซีนเข็มสองลงมายังหน่วยบริการเพื่อฉีดตามวันรวมทั้งในขณะที่แจ้งนัดหมายไว้กับพลเมือง โดยวันหลังการฉีดยาให้หน่วยบริการบันทึกการฉีดเข็มที่สองลงในระบบตามธรรมดา

“การจัดบริการฉีดยาเข็มสองของศูนย์ฉีดยากึ่งกลางบางซื่อที่โรงพยาบาลใกล้บ้านนั้น เกี่ยวข้องถึงโรงพยาบาลช่วยเหลือสุขภาพตำบล ช่วยให้พลเมืองมีความสบาย ลดการเดินทางไกลผ่านจังหวัดที่เป็นการเพิ่มความเสี่ยงต่อการรับเชื้อวัววิด 19 ในช่วงเวลานี้โรงพยาบาลขึ้นอยู่กับกระทรวงสาธารณสุขในส่วนภูมิภาคมีการเตรียมความพร้อม พลเมืองสามารถยื่นใบนัดหมายได้ ขอให้ความมั่นใจว่าจะได้รับการฉีดยาเข็มสองใกล้บ้านแน่ๆไม่มีตกหล่น” นพ.สุระ กล่าว