1/10/2564 วันนี้หวยออก “หวยออกวันศุกร์” เปิดสถิติผลสลากกินแบ่งฯย้อนหลังรอบ 10 ปี พบเลขเด็ด เลขท้าย 2 ตัวออกซ้ำหลายคู่

1/10/64 “ฐานเศรษฐกิจ” รวบรวมสลากกินแบ่งออกวันศุกร์ ผลสลากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พบเลขท้าย 2 ตัว ออกซ้ำหลายคู่ 20, 38 ,47,65 แล้วก็ 82 ตรวจเลขดัง เลขเด็ด เคยออก มีอะไรบ้าง
การติดต่อขอรับรางวัล

1.ติดต่อรับรางวัลถึงที่เหมาะสำนักงานจ่ายรางวัล สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (ท่าอากาศยานน้ำ) ชั้น G เลขที่ 359 ถนนนนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 โทร.0-2528-9628 แล้วก็ 0-2528-9732

2.เปิดให้บริการทุกเมื่อเชื่อวันจันทร์ – วันศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการแล้วก็วันหยุดนักขัตฤกษ์) (ไม่พักตอนกลางวัน)

– คนรับซื้อรางวัล เปิดให้บริการเวลา 08.30 น. -14.30 น.

– ประชาชน เปิดให้บริการเวลา 08.30 น. -15.00 น.

3.การจ่ายรางวัลไม่เกิน 20,000 บาท จ่ายรางวัลเป็นเงินสด โดยท่านจำต้องชำระค่าอากรแสตมป์/ภาษีก่อนรับรางวัล

4.การจ่ายรางวัลเกินกว่า 20,000 บาท จ่ายรางวัลเป็นเช็คแบงค์กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสำนักงานลอตเตอรี่ โดยหักค่าอากรแสตมป์/ภาษีเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ : โดยชอบด้วยกฎหมายกำหนดไว้

-ลอตเตอรี่ ผู้ขอรับรางวัล จำต้องชำระอากรแสตมป์ในอัตรา 1 บาท ของเงินรางวัลทุก 200 บาท หรือเศษของ 200 บาท

-สลากการบุญ ผู้ขอรางวัล จำต้องชำระภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 1 ของเงินรางวัล