องค์การเภสัชกรรม (GPO) เผย ขายวัคซีนโมเดอร์นา ให้โรงพยาบาลเอกชน โดสละ 1,100 บาท โดยจะนำเข้ามาในช่วงแรกในไตรมาส 4/2564 จำนวน 3.9 ล้านโดส และไตรมาสที่ 1/2565 จำนวน 1.1 ล้านโดส

วันนี้ (30 ไม่.ย.) นายแพทย์วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการจัดหาวัคซีนโมเดอร์ท้องนา ว่า องค์การเภสัชกรรมมีการตั้งราคาขายวัคซีนโมเดอร์ท้องนาให้กับโรงหมอเอกชนแล้ว โดยขายโดสละ 1,100 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าขนส่ง และก็ค่าสัญญาประกันภัยรายบุคคล ซึ่งหลังจากนี้ชมรมโรงหมอเอกชนจะไปตั้งราคากลางค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าบริการฉีดที่เป็นอัตราเดียวกันทุกโรงหมอต่อไป
ช่วงเวลาเดียวกันแต่ละโรงหมอจะได้ประกาศให้พสกนิกรสั่งจองหรือการันตีการจองอย่างเป็นทางการในต้นเดือนกรกฎาคมนี้ เพื่อส่งปริมาณการจองของแต่ละโรงหมอให้กับหน่วยงานฯ อย่างเป็นทางการ เพื่อหน่วยงานฯ จะได้ทำงานจัดแบ่งให้สอดคล้องกับปริมาณที่บริษัท สิลลิค ฟาร์มา จำกัด นำเข้ามา โดยทางบริษัทจะทยอยจัดส่งให้ในงวดแรกในไตรมาส 4/2564 ปริมาณ 3.9 ล้านโดส และก็งวดที่ 2 ในไตรมาสที่ 1/2565 ปริมาณ 1.1 ล้านโดส

ส่วนการทำงานหาวัคซีนเพิ่มเติมอีกนั้น หน่วยงานฯ ได้ประสานกับบริษัท สิลลิค ฟาร์มา จำกัด แล้ว แม้ได้รับการยืนยันปริมาณเพิ่มอีกจากบริษัท ทางหน่วยงานฯ ชัดเจนให้รู้ต่อไป

ทั้งนี้ การจัดหาวัคซีนโมเดอร์ท้องนาเป็นการนำเข้าโดยบริษัท สิลลิค ฟาร์มา จำกัด องค์การเภสัชกรรมเป็นผู้แทนภาครัฐที่จัดซื้อเพื่อมาจัดจำหน่ายให้กับโรงหมอเอกชนตามแนวทางข้อกำหนดของบริษัทโมเดอร์ท้องนาต่างประเทศ
แต่ ช่วงวันที่ 28 ไม่.ย. ก่อนหน้านี้ที่ผ่านมา นายแพทย์เฉลิม หาญการค้า นายกชมรมโรงหมอเอกชน เปิดเผยว่า ชมรมโรงหมอเอกชน องค์การเภสัชกรรม และก็บริษัท สิลลิค ฟาร์มา จำกัด ซึ่งเป็นผู้แทนจัดจำหน่ายวัคซีนของ โมเดอร์ท้องนา มีการร่วมประชุมเพื่อตั้งราคาให้บริการวัคซีนหนทางโมเดอร์ท้องนาของโรงหมอเอกชน โดยที่กำหนดอัตราให้บริการฉีดยาโมเดอร์ท้องนา 2 เข็ม อยู่ที่ 3,400 บาท หรือ 1,700 บาท/เข็ม ในอัตราเดียวกันทุกโรงหมอเอกชนที่ให้บริการ และก็เป็นราคาสุทธิที่รวมค่าวัคซีน ค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าบริการ และก็ค่ารับรองวัคซีนทั้งหมดทั้งปวงแล้ว
• โรงพยาบาลเอกชนเคาะราคา “โมเดอร์ท้องนา” อีกครั้ง เข็มละ 1,700 บาท เริ่มชำระเงิน 1 กรกฎาคมนี้