ความคืบหน้าโครงการ “พวกเราชนะ” เตรียมแจกเงินเพิ่มคนละ 2,000 บาท มีผู้ได้รับสิทธิ์แล้วรวม 32.9 ล้านคน คิดเป็นราคาการใช้จ่ายหมุนวนในระบบเศรษฐกิจไทยกว่า 204,062 ล้านบาท

1. ประชาชนกลุ่มผู้ถือบัตรผลประโยชน์แห่งรัฐ จำนวน 13.7 ล้านคน ได้มีการใช้จ่ายเมื่อวันที่ 5 ก.พ. 2564 เป็นต้นมา จำนวน 73,722 ล้านบาท

2. ประชาชนกลุ่มที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ในโครงการพวกเราท่องเที่ยวร่วมกันและก็คนละครึ่ง และก็กลุ่มประชาชนทั่วไปที่ลงทะเบียนทางเว็บ www.พวกเราชนะ.com ที่ผ่านการคัดกรองคุณลักษณะพื้นฐานและก็รับรองการใช้สิทธิ์ร่วมโครงการฯ แล้ว จำนวน 16.8 ล้านคน และก็มีการใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์สะสมเมื่อวันที่ 18 ก.พ. 2564 เป็นต้นมา จำนวน 115,150 ล้านบาท

3. ประชาชนกลุ่มคนที่ปรารถนาความช่วยเหลือเป็นพิเศษที่ผ่านการคัดกรองคุณลักษณะแล้ว จำนวน 2.4 ล้านคน มียอดใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์สะสมเมื่อวันที่ 5 มี.ค. 2564 เป็นต้นมา จำนวน 15,190 ล้านบาท

wewin1

ดังนี้ ทำให้มีผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการฯ แล้ว รวมทั้งสิ้นจำนวน 32.9 ล้านคน คิดเป็นราคาการใช้จ่ายหมุนวนในระบบเศรษฐกิจไทยแล้วกว่า 204,062 ล้านบาท และก็มีผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการฯ ที่ใช้จ่ายจนครบวงเงินสิทธิ์แล้ว จำนวน 24.9 ล้านคน ซึ่งคือการใช้จ่ายผ่านผู้ประกอบการร้านค้าธงฟ้าราคาประหยัดปรับปรุงเศรษฐกิจท้องถิ่นที่มีแอปพลิเคชัน “ถุงใส่เงิน” ร้านขายของคนละครึ่งที่ตกลงยอมเข้าร่วมโครงการฯ รวมทั้งผู้ประกอบการร้านขายของและก็ผู้ให้บริการที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ จำนวนทั้งหมดทั้งปวง

มากกว่า 1.3 ล้านกิจการ
แต่ ล่าสุดช่วงวันที่ 5 เดือนพฤษภาคม 2564 คณะรัฐมนตรี เห็นชอบมาตรการบรรเทาผลพวงการแพร่ระบาดไวรัส วัววิด-19 ระลอกม.ย. 2564 โดยใช้เงินกู้ยืม 225,500 ล้านบาท สำหรับการเพิ่มวงเงินโครงการ พวกเราชนะ จำนวน 32.9 ล้านคนอีกสัปดาห์ละ 1,000 บาท เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ วงเงินรวม 67,000 ล้านบาท.