กระทรวงแรงงาน เริ่มจ่ายเงินช่วยเหลือลูกให้ผู้เอาประกันตน ย้อนไป 3 เดือน วันนี้ (30 เม.ย.) วันแรก ข้างหลังปรับเพิ่มเป็น 800 บาท

วันที่ 30 เมษายน 2564 ผู้รายงานข่าวกล่าวว่า กระทรวงแรงงานเริ่มทยอยจ่ายเงินช่วยเหลือลูกให้กับผู้เอาประกันตน ที่มีลูกอายุตั้งแต่ทีแรกกำเนิด-6 ปี ทีละไม่เกิน 3 คน ข้างหลังปรับเพิ่มจากเดือนละ 600 บาท เป็น 800 บาท โดยเป็นการจ่ายเงินในส่วนที่ปรับมากขึ้น ย้อนไป 3 เดือน ตั้งแต่มกราคม-เดือนมีนาคม 2564

ก่อนหน้าที่ผ่านมา เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้ประกาศกฎกระทรวง การจ่ายคุณประโยชน์ตอบแทนในกรณีช่วยเหลือลูก (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช2564 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป
ทั้งนี้ เนื่องด้วยเห็นเป็นการสมควรเพิ่มอัตราการจ่ายคุณประโยชน์ตอบแทนในกรณีช่วยเหลือลูก เพื่อให้ผู้เอาประกันตนได้รับเงินคุณประโยชน์ตอบแทนในกรณีช่วยเหลือลูกในอัตราที่สูงขึ้น อันเป็นการบรรเทาภาระของผู้เอาประกันตนรวมทั้งให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจรวมทั้งสังคมในขณะนี้ ก็เลยต้องออกกฎกระทรวงนี้
ถ้ามีเรื่องที่น่าสงสัยเพิ่มเติม ผู้เอาประกันตนสามารถซักถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกรุงเทพพื้นที่อีกทั้ง 12 แห่ง/จังหวัด/สาขา/ที่ท่านสะดวก หรือโทร1506 (ข้าราชการให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง)

วิธีเช็กเงินช่วยเหลือลูก

• ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น SSO Connect หรือเข้าเว็บไซต์ www.sso.go.th

• แล้วเข้าสู่ระบบ ถ้ายังไม่ได้เป็นพวกสามารถสมัครผ่านระบบก่อน (สมัครสมาชิก)

• คนที่เข้าผ่านแอปฯ กดเลือกเมนู “การเบิกสิทธิประโยชน์” ส่วนคนที่เข้าผ่านเว็บไซต์กดเลือกเมนู “การใช้สิทธิประโยชน์ตอบแทน”

• ระบบจะแสดงรายการจ่ายเงินช่วยเหลือลูก เป็นทุกเดือนไว้ให้ตามสิทธิ์ของผู้เอาประกันตน

mom1