เงินอุดหนุนบุตร ประจำเดือนกรกฎาคม 64 พร้อมโอนเข้าบัญชีวันนี้ ใครมีสิทธิรับบ้าง และ วิธีการตรวจสอบสถานะสิทธิทำอย่างไร หากติดขัดปัญหาแก้ไขต้องติดต่อที่ไหน เช็คข้อมูลทั้งหมดได้ที่นี่

ศูนย์ดำเนินการโครงการเงินสนับสนุนเพื่อการชุบเลี้ยงเด็กแรกเกิด กรมธุรกิจเด็กแล้วก็เยาวชน แจ้งการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการชุบเลี้ยงเด็กแรกเกิด รอบเดือนกรกฎาคม 2564 หรือ เงินสนับสนุนบุตร หรือ เงินสนับสนุนเด็กแรกเกิด โดยทางธนาคารโอนเงินฝากบัญชีผู้มีสิทธิ ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2564

ในการโอนฝากบัญชีจะมีการเบิกจ่ายให้กับผู้มีสิทธิ ดังต่อไปนี้
• ผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุน (รายเดิม)
• ผู้มีสิทธิรายใหม่ที่ผ่านการไตร่ตรอง โดยมีข้อมูลบริบูรณ์ในระบบฐานข้อมูลของโครงการเงินสนับสนุนฯ ภายใน 25 มิถุนายน 2564

ทั้งนี้จะมีทั้งการจ่ายตรงงวด จำนวน 600 บาทต่อเดือน แล้วก็จ่ายย้อนไปให้ตามสิทธิ
ผู้ปกครองสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ดำเนินการโครงการเงินสนับสนุนเพื่อการชุบเลี้ยงเด็กแรกเกิด
• โทรศัพท์เลขลำดับ 08 2091 7245, 08 2037 9767, 08 3431 3533, 06 5731 3199 (ในวันเวลาราชการ จันทร์ – วันศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30 – 17.00 น.)
• ศูนย์ช่วยเหลือสังคม กระทรวง พม. โทร. 1300 ตลอด 1 วัน
• เว็บไซต์กรมธุรกิจเด็กแล้วก็เยาวชน

ในการตรวจสอบสถานะการสมัครสมาชิกเงินสนับสนุนบุตรผ่านช่องทางเว็บไซต์จะมีวิธีการดังต่อไปนี้

1.เข้าสู่เว็บไซต์ “ระบบตรวจสอบสถานะสิทธิ”
2.กรอกเลขบัตรประชาชนผู้สมัครสมาชิก
3. กรอกเลขประจำตัวพลเมืองเด็กแรกเกิด
4.ระบุรหัสรับรองรูปภาพ
5.กดค้นหาข้อมูล

เมื่อเข้าไปตรวจสอบในระบบตรวจสอบสิทธิโครงการเงินสนับสนุนเพื่อการชุบเลี้ยงเด็กแรกเกิด แล้วพบว่าติดปัญหา โดยขึ้นตัวเขียน E ถ้าเกิดยังไม่เคยได้รับเงินจะขึ้นตัวเขียน E แสดงถึงสถานะของคนรับสิทธิ ดังต่อไปนี้
E00 ข้อมูลไม่สมบูรณ์
E01 อยู่ระหว่างพิเคราะห์แล้วก็บันทึกข้อมูล
E04 มีการจ่ายเงินผิดจำต้อง
E05 สมัครสมาชิกเด็กซ้ำ
E06 ไม่มีสิทธิรับเงิน เนื่องด้วยกำเนิดก่อน 1 ต.ค. 58
E07 วันที่สมัครสมาชิกผิดจำต้อง
E08 โดนระงับสิทธิ
E09 ข้อมูลช่องทางการรับเงินผิดจำต้อง/บัญชีธนาคารผิดจำต้อง
E10 ไม่มีสิทธิรับเงิน
E11 อยู่ระหว่างตรวจสอบผลของการเบิกจ่าย
E16 ติดต่อหน่วยงานรับสมัครสมาชิก เพื่อให้ข้อมูล ดร.02 เพิ่ม
E19 ท่านมีรายได้เกินมาตรฐาน
E20 รายการของท่านถูกไม่ยอมรับผลของการจ่ายเงิน
E22 ไม่มีผู้รับรองสถานะครอบครัว
E25 อยู่ระหว่างข้าราชการดำเนินการปรับแก้ข้อมูล
EX1 อยู่ระหว่างการตรวจสอบบัญชีธนาคาร
EXX รอการเบิกจ่าย
หมายเหตุ
ข้อ E01 ติดต่อหน่วยงานที่รับสมัครสมาชิก ถามไถ่ความก้าวหน้าของการสมัครสมาชิก หรือ ติดต่อ พมจ.
ข้อ E อื่นๆติดต่อ พมจ.ที่สมัครสมาชิก หรือ กรมธุรกิจเด็กแล้วก็เยาวชน