หลังจากสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เปิดจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่น “เราชนะบนวอลเล็ต สบม.” โดยจำหน่ายได้ครบ 5,000 ล้านบาท ภายใน 8 ชั่วโมง เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา

ล่าสุด วันนี้ (5 เดือนกุมภาพันธ์) สำนักงานบริหารหนี้ฯ เปิดจัดจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่น “เราชนะ” วงเงินรวม 55,000 ล้านบาท โดยจัดจำหน่ายผ่าน 4 ธนาคารตัวแทนจำหน่าย ได้แก่ – บมจ.กรุงเทวดา บมจ.กรุงไทย บมจ.เกษตรกรไทย และ บมจ.ไทยการซื้อขาย
“ประเทศชาติธุรกิจ” เก็บรวบรวมกรรมวิธีจองพันธบัตร “เราชนะ” ทั้งยัง 2 วิธี ดังนี้
จองผ่าน Mobile Banking
ขั้นตอนที่ 1 : ผู้บริโภคที่ไม่เคยลงทะเบียนซื้อพันธบัตรมาก่อน จำต้องติดต่อสาขาธนาคารตัวแทนจำหน่าย เพื่อขอลงทะเบียน
ขั้นตอนที่ 2 : ต่อจากนั้น สามารถทำรายการจำหน่ายได้ ผ่านแอพพลิเคชั่นและเว็บไซต์ Mobile banking ของ 4 ธนาคาร ที่เปิดจัดจำหน่าย
จองผ่านสาขาธนาคาร
ขั้นตอนที่ 1 : ผู้บริโภคที่ไม่เคยลงทะเบียนซื้อพันธบัตรมาก่อน สามารถติดต่อลงทะเบียนพอดีธนาคารตัวแทนจำหน่าย ดังนี้
• ธนาคารไทยการซื้อขาย
• ธนาคารกรุงไทย
• ธนาคารกรุงเทวดา
• ธนาคารเกษตรกรไทย
สำหรับเอกสารประกอบการลงทะเบียน มีดังนี้
• สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน
• สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินออม (จะต้องเป็นชื่อเดียวกับเจ้าของกรรมสิทธิ์)
ขั้นตอนที่ 2 : ต่อจากนั้นสามารถทำรายการจำหน่ายพอดี สาขาธนาคารตัวแทนจำหน่าย