แอปฯถุงเงิน ร้านค้าเราชนะ สรุปขั้นตอนรับการใช้จ่ายของประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการเราชนะ เช็กได้ที่นี่

ร้านค้าเราชนะ ที่สมัครสมาชิกเข้าร่วมโครงการเราชนะ ที่เว็บ www.เราชนะ.com รวมทั้งมีการเปิดใช้งานแอปฯถุงเงิน ส่วนร้านธงฟ้าฯ รวมทั้งร้านค้าในโครงการคนละครึ่ง ที่เปลี่ยนแปลง(Update) แอปพลิเคชัน“ถุงเงิน” ให้เป็นเวอร์ชันปัจจุบัน สามารถรองรับการใช้จ่ายของสามัญชนผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการเราชนะ ได้แล้วตั้งแต่วันนี้(5 เดือนกุมภาพันธ์64) ข้างหลังโครงการเราชนะ เริ่มโอนวงเงินส่งเสริมช่วยเหลือค่ายังชีพ ให้แก่สามัญชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสวัววิด-19 กลุ่มผู้ถือบัตรผลประโยชน์แห่งเมือง งวดแรกปริมาณ ปริมาณ 675 หรือ 700 บาท แล้วแต่กรณีแล้ววันนี้(5 เดือนกุมภาพันธ์64) จากนี้จะโอนเงินเข้าบัตรฯในวันศุกร์ของทุกสัปดาห์ เป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ต่อเนื่องกัน

การใช้แอปฯถุงเงิน เพื่อรับการใช้จ่ายของสามัญชนผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการเราชนะ มีขั้นตอนกล้วยๆดังนี้
ขั้นตอนการรับสิทธิ์เราชนะ กรณีรับชำระด้วย บัตรผลประโยชน์แห่งเมือง

-เปิดแอปฯถุงเงิน

-เลือกเราชนะ
-เลือกบัตรผลประโยชน์ฯ
-สแกนบัตร
-เจาะจงจำนวนเงิน
-การันตีการชำระเงิน
-ใส่ PIN หรือสแกนใบหน้า

-ทำรายการสำเร็จ
ขั้นตอนการรับสิทธิ์เราชนะ กรณีรับชำระด้วย แอปฯเป๋าตัง

-เปิดแอปฯถุงเงิน

-เลือกเราชนะ
-เลือก เป๋าตัง(G-Wallet)
-เจาะจงจำนวนเงิน
-แสดง QR ให้ลูกค้าใช้แอปฯเป๋าตัง สแกน