ไปสู่เดือนที่ 5 ของปี 2564 แล้ว แม้จะผ่านช่วงวันหยุดยาวติดต่อกันหลายวันเทศกาลวันสงกรานต์ บางคนได้เดินทางกลับถิ่นกำเนิด หรือเดินทางไปท่องเที่ยวจังหวัดต่างๆแต่ว่าปีนี้นับเป็นปีลำดับที่สองที่ทุกคนยังจำต้องดำรงชีวิตแบบนิวนอร์มอล สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง และล้างมือเสมอๆเนื่องจากว่าเหตุการณ์การแพร่ระบาดของวัววิด-19 กลับมารุนแรงอีกรอบ

dayoff1

เช่นเดียวกับพฤษภาคม 2564 แม้จะมีวันหยุดอยู่หลายวัน แต่ว่าก็ยังคงจำต้องดำรงชีวิตให้ถี่ถ้วนกันถัดไป โดย “วันหยุด” ในพฤษภาคมของปีนี้ มีตลอดทั้งวันหยุดประจำปี และวันหยุดพิเศษที่ ครม. มีมติเคาะวันหยุดประจำภาคเพิ่มอีกเข้ามาอีกด้วย “กรุงเทวดาธุรกิจออนไลน์” ได้สรุปวันหยุดระดูพ.ค. 2564 ไว้ดังต่อไปนี้

• วันหยุดพฤษภาคม 2564

สำหรับวันหยุดพฤษภาคม 2564 มีทั้งปวง 5 วัน อย่างเช่น

– วันเสาร์ที่ 1 พ.ค. 2564 วันแรงงาน (วันหยุดภาคเอกชน)

– วันจันทร์ที่ 3 พ.ค. 2564 วันหยุดทดแทนวันแรงงาน

– วันอังคารที่ 4 พ.ค. 2564 วันฉัตรมงคล

– วันจันทร์ที่ 10 พ.ค. 2564 วันหยุดเทศกาลบุญบั้งไฟ ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (วันหยุดประจำภาค)

– วันพุธที่ 26 พ.ค. 2564 วันวิสาขบูชา

ทั้งนี้จึงทำให้พฤษภาคม 2564 มีวันหยุดยาวติดต่อกันหลายวันทั้งปวง 4 วัน คือ ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 1 พ.ค. 2564 ถึงวันอังคารที่ 4 พ.ค. 2564

ทั้งนี้ วันหยุดดังที่กล่าวมาข้างต้น มีตลอดทั้งวันที่ได้หยุดอีกทั้งส่วนของภาครัฐและเอกชน และบางวันอาจเป็นหยุดของภาคเอกชนอย่างเดียว ซึ่งควรจะสำรวจกับสังกัดเดิมให้แจ้งชัดถูกต้องอีกรอบ