เปิดรายละเอียดลงทะเบียนรับวัคซีนโควิด-19 สำหรับประชาชนทั่วไปกลุ่มอายุ 18-59 ปี โดยเริ่มลงทะเบียน 31 พ.ค.นี้ ผ่าน 3 ช่องทาง

วันนี้ (17 พฤษภาคม) ศูนย์ข้ออมูล COVID-19 เปิดเผยรายละเอียดลงทะเบียนแล้วสำหรับพสกนิกรทั่วๆไปกลุ่มวัย 18-59 ปี เตรียมตัวลงทะเบียนแจ้งความมุ่งหมายฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้ 3 หนทาง ดังต่อไปนี้

1. อสม./รพ.สต./รพ.ที่ท่านมีสิทธิรักษา
2. LINE & APP แพทย์พร้อม
3. หนทางอื่นๆWalk-in ตามประกาศของจังหวัด