สำรวจ www.พวกเราชนะ.com สมัครสมาชิกวันพรุ่ง!! จะต้องเตรียมตัว เช็คสิทธิ์ คุณลักษณะ ลุ้นเงินแก้ไข 7,000 บาท

นับถอยหลัง เปิดสมัครสมาชิก www.พวกเราชนะ.com เหลือเวลาอีกไม่กี่ชั่วโมงแล้ว ซึ่งแผนการ “พวกเราชนะ” ได้รับความพึงพอใจจากประชาชนติดตามข่าวสารข้อมูลโดยตลอด โดยหวังจะได้เรื่อง “แจกเงิน” ช่วยเหลือด้วยการลดภาระหน้าที่ค่ายังชีพให้แก่ประชาชน เหตุเพราะสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรทุ่งนา 2019 หรือที่เรียกกัน “เงินแก้ไขโควิด” แม้ว่ารัฐบาลจะไม่ให้เบิกเป็นเงินสดก็ตาม

การแจกเงินตามมาตรการ “พวกเราชนะ” ให้แก่ประชาชน วงเงินไม่เกิน 3,500 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน รวม 7,000 บาท สำหรับเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2564 กระทรวงการคลังจะพินิจจากเรื่องรายได้ ช่วยเหลือจะครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่มอาชีพ

คุณลักษณะ สมัครสมาชิก www.พวกเราชนะ.com

1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่คณะรัฐมนตรีลงความเห็นเห็นดีเห็นชอบแผนการฯ
2. ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ตามกฎหมายกล่าวถึงประกันสังคม ทั้งที่มีคุณลักษณะครบและไม่ครบตามข้อตกลงการได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีไม่มีงานทำจากสำนักงานประกันสังคม ณ วันที่คณะรัฐมนตรีลงความเห็นเห็นดีเห็นชอบแผนการฯ
3. ไม่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐ พนักงานราชการ พนักงาน ผู้รับจ้าง ข้าราชการ หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานของรัฐที่ได้รับค่าจ้างจากหน่วยงานของรัฐโดยตรง ณ วันที่คณะรัฐมนตรีลงความเห็นเห็นดีเห็นชอบแผนการฯ ดังนี้ หน่วยงานของรัฐให้หมายความถึงหน่วยงานของรัฐตามมาตรา 4 ที่พระราชบัญญัติระเบียบการคลังการเงินของรัฐ พุทธศักราช 2561
4. ไม่เป็นข้าราชการการเมืองตามพระราชบัญญัติกฎระเบียบข้าราชการการเมือง พุทธศักราช 2535 และก็ที่ปรับแก้เพิ่มอีก ณ วันที่คณะรัฐมนตรีลงความเห็นเห็นดีเห็นชอบแผนการฯ
5. ไม่เป็นคนรับเงินบำนาญปกติหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ
6. ไม่เป็นผู้มีเงินได้ควรจะประเมินเกิน 300,000 บาท ตามฐานข้อมูลที่มีปัจจุบัน
7. ขาดเงินฝากรวมกันทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท ตามฐานข้อมูลที่มีปัจจุบัน

กรุ๊ปผู้สมัครสมาชิกใหม่ เริ่มวันที่ 29 มกราคม 2564 ผ่านเว็บ www.พวกเราชนะ.com

กระบวนการเข้าไปที่เว็บ www.พวกเราชนะ.com และก็เริ่มทำการสมัครสมาชิก “พวกเราชนะ” ได้ตั้งแต่เวลา 06.00 น. วันที่ 29 มกราคม64 ที่มีการแถลงข่าวจากรัฐบาลไปเมื่อไม่กี่วันก่อน โดยคราวนี้จะไม่มีการจำกัดโควต้าจำนวนสิทธิ ประชาชนสามารถเข้ามาสมัครสมาชิกได้เรื่อยๆไม่ต้องรีบ

เมื่อเข้าไปในเว็บแล้วให้กดไปที่ปุ่ม “สมัครสมาชิกพวกเราชนะ” หลังจากนั้นจะมีเนื้อหาของแผนการ เนื้อหาเกี่ยวกับการรับสิทธิ และก็กติกาต่างๆเกี่ยวกับแผนการพวกเราชนะ และก็มีช่องให้คลิก “ยืนยัน”
และก็ไปสู่หน้าเนื้อหาเฉพาะบุคคล หน้านี้ประชาชนต้องกรอกข้อมูลเฉพาะบุคคลให้ครบ ได้แก่ ชื่อ สกุล เลขหน้าบัตรประชาชน เลขข้างหลังบัตรประชาชน วันเดือนปีเกิด และก็เบอร์โทรศัพท์มือถือ

www1

www2

www3

www4

www5

www6

www7

www8

www9

www10
หน้าถัดมา ระบบจะให้กรอกเลขรหัส OTP (รหัสดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นจะส่งเป็น sms ไปยังมือถือของคุณ) เมื่อได้เลข OTP มาแล้ว ก็กรอกเลข OTP ลงไป แล้วระบบจะทำการประเมินผล ให้คอยชั่วประเดี๋ยว ภายหลังประเมินผลเสร็จ ระบบจะมีใจความขึ้นมาว่า “ระบบได้รับข้อมูลของท่านแล้ว” โดยจะดำเนินการสำรวจคุณลักษณะ ตามข้อตกลงแผนการ

ถ้าเกิดเจอปัญหาสมัครสมาชิก www.พวกเราชนะ.com ถามพอดี สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 02 273 9020 ต่อ 3697 3527 3548 3509 และก็ แบงค์กรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-111-1144 (24 ชั่วโมง)